Balansering

Balansering utförs idag på i stort sett alla förekommande roterande delar oavsett om det gäller maskindelar eller motordelar. Så fort någonting ska rotera med inte allt för lågt varvtal så vill man ha ”balans” i rotationen. Om det är motorn i din eltandborste eller turbinaxeln i ditt turboaggregat i bruksbilen spelar ingen större roll. Dessa är alla balanserade på något vis för att uppnå en så fin och vibrationsfri gång som möjligt samt för att uppnå en tillfredsställande livslängd hos produkten.

Vi är mycket angelägna om att hålla en hög standard. Detta uppnår vi med full dynamisk balansering i modern digital utrustning, ner till mycket snäva toleranser – vårt mål är alltid Race standard, oavsett vilken motor det handlar om.

 

 

Vi använder oss av en modern digitalt styrd balanseringsmaskin från Turner Technology Inc. i Usa och denna ger oss en så kallad 3-plans balansering med en upplösning på 0,01gram. Vi spinner som regel på 600varv/minut men kan även köra upp till 1000varv/minut. Axlarnas lagerlägen kan vara från 13mm till 200mm som det ser ut i denna konfiguration.

För mer info om maskinen samt mycket fakta kring motorbalansering se Turners ”dealer” i Europa

http://www.turnitedcnc.se/

Välkommen att kontakta oss när det är dags för balansering av din motor!